is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 HISTORIE der

jaar 164.6 eene Editie van alle de Schriften vm Vieta, die hy bekomen konde.

VIII.

Thans moeten wy kortelyk in oogenfchyn neemen verfcheide Algebraïsten van de XVle. eeuwe, welke door hunne Schriften veel toegebragt hebben , om den fmaak en de kennisfe der Algebra te verlpreiden. in J taliën vinden wy, behalven de Analisten, wier ontdekkingen reeds voorgedragen zyn, een zekeren Pelecanius of Caligarius, die in 't jaar 1518 fchreef. In brankryk handelde le Peletier in 't jaar 1554. over de Algebra. Jean Buteon, naderhand Overfte der orde van St. Antonius, gaf in 't jaar 1559 eene Verhandeling over dezelve uit: hy is, myns bedunkens, de eerfte, die, na dat hy de verfchillende tekens, waar van de Analisten zich tot in dien tyd bedienden, verworpen hadt, op het denkbeeld viel om letteren van het ABC te gebruiken, en dus den weg baande tot de nieuwe gedaante, welke Vieta aan de Algebra gaf: Gosfelitt van Cahors, Bernard Salignae gaven ook Vernandelingen over de Algebra in if. n" ? In EnSela»« verklaarden Robert Record'

Richard Norman , Leonard Digges de Algebra aan hunne Landgenooten. In Duitsc'taland zag men Mi. cmel Stifels bloeijen, wiens Arithmetica integra. die ten deele eene Verhandeling over de Algebra is in 1544 het licht zag (rj; Christoffel Rudolph, dieniet

als

(r) Het moeit ons voor de eere van Stife/s hier te moeten aanmerken , dat by met een groot talent voor de WiSKiinde veele zotte inbeeldden hadt. Hy voor. 1 pelde het einde der Waereld tegen'het jaar 1533 in de maand Oftober vwtigende zyn gevoelen op deeze woorden : Jefus Mnaremtr, Rex Judeorum... videiunt in quern transfixerunt of pupugermt. Wanneer hv de ce! lande leiteren van die woorden faamen voegde, bevondt"

h7.