Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wiskunde, iii. Deel. i Boek. g$

hadt medegedeeld, lang vóór dat zyne tegenparty zyn Werk in 't licht gegeeven hadt.

Door zich van het grondbeginfel van Guldinus te bedienen, is het gemaklyk veele der Voordellen, welke Kepler voorgefteld hadt, op te losfen. Want io. de Quadtatuur des Cirkels onderfteld zynde, heeft men het zwaarheids-middelpunt van eenig Segment van eenen Cirkel of Ellips, als mede deszelfs grootte: by gevolg, als men dar. Seg? ment om deszelfs Pees, of om deszelfs Raaklyn, of eindelyk om eenige andere Lyn, doet draaijen, zal men en de grootheid der teelende Figuur, en den weg , die haar zwaarheids - middelpunt heeft doorgeloopen , bekomen : het voortgebragt Lighaam zal derhalven niet onbekend meer zyn. Het zal eveneens gelegen zyn met de oppervlakte, gevormd door eenen Cirkelboog , op eenigen As draaijende: men heeft haare grootte en den ftand van haar zwaarheids-middelpunt bekend, by gevolg zal men de beide Factores hebben van 'tProduct, dat de gezochte Oppervlakte is. Een gedeelte van *t Boek van Guldinus is tot de Oplosfingen van die Voorttellen gefchikt.

Jlrchimedes hadt zich eertyds voorgefteld de grootheid van het Lighaam te vinden, dat door de omwenteling van het Parabolisch Segment om deszelfs As gevormd wordt, en getoond, dat hetzelve de helft van den Cylinder van gelyke Bafis en hoogte was. Kepler hadt voorgefteld de maat van het Lighaam te vinden, dat door het zelfde Segment, otn deszelfs Ordinaat, of deszelfs Raaklyn in den top, draaijende, was voortgebragt. Deeze beide Voor* ftellen, benevens verfcheide andere over de Farabolifche Segmenten, behooren insgelyks tot de.Leerwyze van Guldinus. Men weet verders , dat het Parabolifch Segment de twee-derde van den omgefchreeven Rechthoek is, en dat het zwaarheids-middelpunt van dien Rechthoek van deszelfs gemeenen Bafis met het Parabolifch Segment de helft van deszelfs As verwyderd is. Het Lighaam, door den C Recht*

Sluiten