Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over. de LEGERZIEKTEN. 235

eenige reden van te geeven. — Indien by eenin-e van deze teekenen komen tchorsufe en ca davereufe, gelyk een kreng ftinkende en onwillige afgangen, is het een teeken van verfterving der darmen en een' aannaderenden dood (96;.

Men vindt wel is waar , dat de meeste van deze voorzegging*- teckenen ook gemeen zyn in den gevorderden ftaat van andere koortfen, maar dit zal niet vreemd fchynen, wanneer men overweeft, dat, van wat oorzaak de koorts haar beo-in neemt, door eene lange aanhouding van dezelve, de vochten bedorven, en de hersfens en zenuwen aangedaan worden, meestal op dezelfde wyze als in die welke uit befmettmg

ontftaan. ff

»• 4-

roó^ Wanneer de lyder zeer verergert, vindt men doorgaand* ongevoeligheid en yling allengjens; toeneemen • dat by' met beevende handen telkens iets zoekt om Tan » erypen , of aan de dekens en laakens pinkt oi deze ve -eduurig van zich werpt of ■ dat hy zich bezig St om .ï rrTet overleg een knoop los te prtH&g zvne keel en tong meer en meer met een taai flym. bezet r-kt en zyne doorzwelging en ademhaaling mooijelyker word dat hygeduurig-t of op het minfle dat hy doorS 1 ia, dat de pols al radder en radder , en tevens Heinde'r en kleinder en trillende word,zoo dat men naauwlyk m er onderfcheiden pofcn tellen .kan, en c.ndcvk tusfehenpoost; terwyl men de peezen om dezelven /eléeen geduurig voelt beeven of opfpnngen; dat ttr .1ve tydle oogleden , geduurende een afgebroken fl aP naar huif gefloten blyven; dat een koud en lymig zweet hetligchaam 'bedekt; dat de afgang en pis onwillig nloop ;& en dat de drank die hy doorzwelgt a rommelende als in eene leege holte valt; een ontwyffelbaar teeken, dat ook de flokdarm zyn famenttekkend vermogen reeds verloren heeft en dat de lyder wereelyfc flettu

Sluiten