Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 164 )

Waarneemingen, het vermogen der Zenuwen zo zeer krenken ?

De Kwikmiddelen zijn voor deeze Ziekte geheel niet dienftig, daar dog deeze bijna alleen in de Dierlijke Slijm ontbonden worden en die daarna, onveranderd, langs onderfcheiden wegen uit het Lighaam uitdrijven, en daar die Slijm het eenige voedfel is van een Kind, dat de Engelfche Ziekte heeft, moet gevolgelijk, als men de Slijm nog wegneemt, de voeding geheel ophouden, en de dood verhaast worden; zij zijn echter uitwendig van nut in een Beeneeter bij Kinderen, die de Engelfche Ziekte hebben.

De bereidingen uit het Spiesglas, (Antimonium) zijn, vooral in Zuuren ontbonden, vermits zij het gedarmte fterk prikkelen, en veele Vogten daar na toe lokken, nadeelig, vermits daar door de kragten van het zwak Lighaam nog meer gekraakt worden, en de voeding, die reeds bijna ophoud, geheel en al wegneemt, daarom behoort men deeze uit het getal der Geneesmiddelen tegen de Engelfche Ziekte geheel uit te fchrappen, ten zij ze in zulk een gift werden toegediend, dat daardoor niet de Buikontlasting, maar wel fa omloop van het Bloed en de Uitwafeming bevorderd werd •

De Geneesheeren hebben gelooft, dat de opflurpende Aarde en de Loogzouten zeer voordeelig zijn,

ver-

0

Sluiten