is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de legerziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOSPITAALEN. 221

Op krygstochten, waar by men niet dan gezouten vleesch bekomen kan, moet men altyd, ten gebruike van de zieken, eene hoeveelheid draagbaare foup (*) medeneemen; die met water en wat gerst en verfche groenten, als men die krygen kan; een goede foup zal maaken. — De beste wyze om deze foupe te bereiden, is wat gerst te kooken met eenige groenten, peen of knollen, of een weinig uijen in eene genoegzaame hoeveelheid waters, en als zy genoeg gekookt zyn , de pot van het vuur afteneemen, en 'er dan intefmelten zoo veel draagbaare foup als men 'er in doen wil ; dit maakt de foupe veel fmaakelyker dan wanneer de draagbaare foup 'er eerst in gedaan en dan met de andere zelfftandigheden gekookt word, want dan geeft dit een' fterke , onaangenaame , lymgelykende fmaak en reuk'aan de foupe. — De Heer hu me verhaalde my, dat hy zoo een kennelyk onderfcheid in de manier van bereiding der foupe vond, dat het volk, als zy op de laatfte wyze bereid werd, dezelve met tegenzin gebruikte; doch dat zy 'er zeer op verlekkerd waren, als zy op de eerfte manier werd klaar gemaakt.

De Heer lind, heeft, in zyn Aanhangfel op zyne Verhandeling over de ziekten eigen aan de Europeers in heete Gewesten, te recht voorgefteld, dat zoo wel faleb, als draagbaare foup,

moet

op liet kooken van dezelve voor veele menfchen, zoo dat hier toe fcheeps-koks behoorden aangenomen te worden. * (*) Draagbaare foupe is niet anders dan eene foupe van vleesch, zoo fterk gemaakt dat zy, koud zynde, tot geley overgaat, die daarna gedroogd en tot het gebruik bewaard word.