is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de legerziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOSPITAALEN. 223

De oppasfers en de herftelde lyders mag men twee of driemaal 's weeks gezouten vleesch toeftaan (17).

De gemeene drank der krygs-hospitaalen behoort te zyn ryst- of gerfte- water met een weinig Herken drank en fuiker 'er in. —• Dun bier is een goede drank als men dat gemakkelyk bezorgen kan; gelyk ook wyn en water, of een zeer dunne negus (*), of zeer flappe ponsch in heete gewesten C1^)-

Op krygstochten moet men een voorraad van mout medeneemen, dat men, als de troupen tot de plaats van hunne beftemming komen, tot een zoet gylbier, of tot een dun bier maaken kan, zoo als de Geneesheeren het nuttig zullen oordeelen; zoo de troupen lang op zee zyn mogten, kan men 'er een gedeelte van tot gylbier maaken, en het tot een voorbehoedende drank geeven, alzoo men ontdekt heeft, dat het een van de beste bekende middelen tegen het fcheurbuik is.

Ook moet men ten gebruike van de zieken in de hospitaalen medevoeren een goed gedeelte brooden, gemaakt van gemaalen mout en rystof rogge - meel, waar uit de Rusfen dien drank,

of

(17) Salep, en uitgedampte foup word in de Hollandfche hospitaalen niet gebruikt, gelyk ook niet gezouten vleesch.

(*) Negus noemt men rooden, of Rhynfen wyn mei water, citroenfap en fuiker.

(18) Gerfte-water met zoethout word voor drank aan de koortfige en zwaare gekwetften , ryst-water aan die den Loop hebben, en bier of water aan hen, die aan de beterhand zyn, gegeeven. — Wyn krygen de zieken op order van den Doctor, maar dezelve is doorgaans van het minfte foort, vooral zoo 'er aanneeming plaats heeft, 't gene nié? faadfaam is, gelyk men ligtelyk begrypen kan.