is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de voordeelen van de rampen en tegenspoeden des menschelijken levens.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

zich zelfs over elk ongelukkig geval, 't welk hem treft, en zij zelfs, waarop hij het meest bouwde, verlaaten hem het eerst. Hij lijdt, en lijdt misfchien meer, dan hij verdient! De cerfte blijken van zijn verdriet zal hij wel altijd den geenen laaten ondervinden, die hem de eigenliefde als de cerfte oorzaaken van het zelve, opgeeft. Maar 't geen zijn hart inden beginne Hechts in 't geheim deed, zal hij in 't vervolg van tijd telkens klaarblijkeiijker doen, naamelijk, het oordeel en het gedrag van anderen rechtvaardigen, de verwijtingen, welke hij anderen dacht te doen, op zich-zelven t'huis brengen, en zich gemeenzaamer maa. ken met de misleidingen van zijne verbeelding en met het onedele in zijn charakter. ■—Een ander heeft eene ongeregelde zucht tot zinlijke vermaaken, tot pracht en ijdelkeid, en geene zedekunde is welfpreekend genoeg, om hem van zijne buitenfpoorige toegeevendheid jegens deeze neiging te overtuigen, noch tot de kleinfle zelfvcrloogchening te beweegen. Maar zijne gezondheid begint, te verzwakken, het misbruikte ligchaam deelt zijne geheele zwakheid en krachteloosheid aan den geest mede; zijn vermogen is niet meer voldoende voor zijne behoeften, en zijn geheel huisgezin wordt met vernieling en ondergang gedreigd. Hiermede paaren zich mogelijk nieoL Deel. F we