Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io THEORIE van de

halve Keelen, H C Defens-linie, R C Stryklinie, AH Buiten-poligoon, P G Binnen-poligoon en O S de Perpendiculaar.

De Hoeken hebben mede hunne bezondere Namen, als

R H T is de Bolwerks-hoek of geflanc; queerde Hoek, H R F de Schouderdoek , R F C de Hoek van de Flancq en Courtine: Deze drie Hoeken zyn wezentlyk aan de For: tificatie te vinden; de overige die uit de Conftruótie voortvloeijen, zyn.

P I G de Center-hoek, F G L Poligons» hoek , R C F kleine Stryk-hock , B C R grote Strykhoek en A H C de verkleinde Hoek.

Aanmerking. Wanneer men den Omtrek des Wals HRFCBA met opmerking befchouwt, ziet men ligtelyk, dat de Courtine C F, tuffchen de twee Flancquen R F en B C inleggende,

van

Sluiten