Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VESTING-BOUW. 17

ja zqmmige daar van zyn zodanig tegenftry-t dig, dat het voordeel 't welk men door de eene bekoomt dat van een ander vermindert of wegneemt. By voorbeeld: Wil men volgens vereifch van den tweeden Grondregel groote Flanquen hebben, zoo worden daar door de Kelen klein en de Bolwerken naauw, 't welk ftrydig is met het geene wy in onze vyfde Grondregel hebben geleert.

Het koomt 'er dan op aan, om deze Grondregelen alle in het maken van een Vefting te vcreenigen, te kunnen bepalen welkers voordeden het meefte dienen te worden in agt genomen en de befte party daar in te kiezen , of eene bekwame middelmaat tulïchen dezelve te vinden.

VERDELING van de FORTIFICATIE.

DE Veilingen zyn of Regulier of Irregulier.

B Re-

Sluiten