is toegevoegd aan uw favorieten.

Gronden der vesting-bouwkunde, voorgesteld naar de wyze der versterking van den heere Vauban.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64- THEORIE van de

Gragten voorzien, minder aan Surprifes onderhevig is, dan wiens Gragten droog zyn, (namentlyk, wanneer geene andere middelen tot voorkoming van dien worden in't werk geftek,) zoo oordeeleik, dat kleine Plaatzen, en wiens Wallen met geen Muurwerken zyn bekleed, noodzakelyk wanneer het Terrein zulks toelaat met natte Gragten moeten wezen omringt; daar en tegen in groote Capit tale Veftingen, die met een fterk Guarnifoen worden verzorgt, en welkers wallen hoog bemuurt zyn, mag men de droge gragten prefe-. reerea

Aanmerkingen over den Bedekten Weg en bet Glacis.

De Breedte van den Bedekten Weg is hier voren bepaalt geworden op 2§ a 3 Roeden ; waar door genoegzaam ruimte wert bekomen tot maniering van de Troupes die binnen dezelve