is toegevoegd aan uw favorieten.

Gronden der vesting-bouwkunde, voorgesteld naar de wyze der versterking van den heere Vauban.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VESTING-BOUW. 139

h en /, Cirkel-bogen; deze zullen alle parallel zyn aan malkander, en beide de Flancquen vertonen.

Agter de Boven-Flancq ik heeft men deszelfs Wals-gang, zynde het Bolwerk daar toe ter bekwamer hoogte met aarde opgevuld.

Aanmerkingen, Om nu aan te toonen, op wat wyze de Flancquen door het Orillon worden gedekt, zoo laat de eerfte regte Flancq Ir verlengt werden tot in n; deze Flancq zal dan kunnen gezien worden door het geheele Terrein, tusfchen den Hoek min begrepen. Maar wanneer dezelve met een Orillon is voorzien, en getrokken de Linie lo, die het Orillon raakt; dan wort de Flancq Iq alleen ontdekt onder den Hoek m lo: Maar deze Hoek is kleinder als de kloek min; derhalven is een Flancq met Orillon voorzien, meerder gedekt als d< voorgaande. Wan.

Fig, 34-