Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VES T ING - B OÜ W. ig?

Glacis heeft niets bezonders, zynde in alles gelyk mét die van des Heeren Vaubans eerfte manier.

Thans is ons tiog overig iets weinigs aangaande de Profilen van dees laatfte Methode te gewagen: Hier in zullen wy ons niet bekreunen, hoedanig die in den Opbouw van nieuw Brifack zyn werkftellig gemaakt, maar veel eer Volgen de nieuwe Profilen, zoo als die door den Heer Belidor in zyïle Sfience dés Ingenieurs Liv. 6 zyn^l rrieede gedeeld

De Torens zyn in deze laatfte VerfterkingsManier gelyk in de vorige, uit Metzeiwerk te zamen gefield, en van onderen met gewelfde Gangen, en Canon-kelders in de Flancquen, als ook in het midden der Toren met een Kruid-magazyn voorzien, en dit alles met Aarde overdekt en effen gemaakt.

De Muuren van deze Torens zyii 13 Voeten bóven den horizontale Grond Verheven, en

hebben

Sluiten