is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de rachitis of Engelsche ziekte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Engelfche Ziekte. §

Ëen oplettend Lezer zal (dit gevoel ik duidelijk) met deze algemeene teekenen van onderfcheiding' niet voldaan zijn. — Hij vordert middelen, om de Engelfche Ziekte alzoo te kunnen bepalen ^ dat hare natuur daar uit overtuigend blijkt; — doch hier omtrent eischt de voorzigtigheid eenigen aandacht. —•

De meeste Schrijvers en Waarnemens waren omtrent de helft der voorgaande eeuw', toen men deze Ziekte voor de eerftemaal, in Engeland ontdekte, met Glissonius van gevoelen, dat hard natuur in eene vochtige koude ontaarting van het bloed moest gezocht worden, wanneer zij tevens een gebrek onderftelden, waar door de Zenuwen van het Ruggemerg gezegd werden beledigt te zijn, terwijl zij tevens beweerden, dat de Zenuwen des Hoofds onbeledigt waren. — Hier uit verklaarden zij de toevallen en gevolgen: — Ook daar op

fteunde hunne Geneeswijs. Daar na hebben

velen den aart dezer Ziekte in eene Scheurbuikige kwaadfappigheid gezocht. —— Sommigen Helden

eene Venerieke verdunning van het bloed. >

Eenigen voegden het een en ander zamen. — Anderen namen de toevlugt tot verftoppingen in het hoofd, of de ingewanden en klieren des buiks 5 of tot eene gebrekkige voeding, en dergelijke, meer of min oppervlakkige en ongegronde, meest* al onbewezen, gistingen.

A a § II.