Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m ie &

Men geeft aaü zelfftandigheden, weike men niet dan door wrijving elektrizeeren kan, den naam van elektrieke lichaamen, diergelijke zijn het glas, porcelein, harst, zwavel, zijde, enz. en men noemt elektrieke of geleidende lichaamen zodanige zelfftandigheden, welken door het enkelvouwig aanraaken van reeds geëlektrizeeide lichaamen gelektrizeerd worden: men kan hen ook den naam van doorlaaiende lichaamen geeven ; zijnde de zodanige alle metaalen, het water, levende lichaamen, enz. (t)

II.

Om een zo genaamd elektriek lichaam , als het glas, te elektrizeren: heeft men niets anders noodig, dan een glafe buis of voetglas met eene droo-

ge-

(7) Deze gewichtige ontdekking aangaande de mededecling der elektriciteit gefchiedde in de maand Februsrij 1729. door den Heer stephen grey , gepenfioneerde in the Charterhoufe, welke na fommige vruchtelooze poogingen aangewend te hebben om de metaalen te elektrizeeren' door heetmaaking , wrijving , en fmeeden , eindelijk op een vermoeden kwam, het geen hij eenige jaaren reeds gevoedhadt, dat,dewijl een buis zijn licht mededeelde aan verfcheide lichaamen, als zij in het donker gewrceven wierdt, het ter zeiver tijd mooglijk kon zijn , dat zij ook aan dezelve haare elektriciteit mededeelden. Ten dien einden deedt hy verfcheide proefncemingen, welken hem niet alleen geleidden tot het ontdekken van het onder-

fcbcid,

Sluiten