is toegevoegd aan uw favorieten.

Proef eener elektrische natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•— m ioi, ib> —

fchoon deze kleine lichaamtjes het elektriek vuur ontvangen, bevinden zij zich egter niet geëlektrizeerd; om dat het vuur, 't welk.zij van den geleider hebben verkregen, ter zeiver tijd weg vloeit , zonder om deze kleine lichaamtjes eenen dampkring te maaken.

LVII.

Houdt een klein glas, met water vervuld , onder den geëlektrizeerden geleider, waar van de punt in diervoegen gericht is, dat zij zich volmaakt boven de oppervlakte des waters bevindt, het geen men in het glas onder deze punt houdt. ■ In deze proefneeming , zal dat gedeelte van het water, het geen zich op den afftand van eenige linien onmiddelijk onder de punt bevindt, terftond oogenfchijnlijk worden opgeligt: maar zo dra het water op deze wijze geëlektrizeerd is, zal deze oppuiling ophouden, en zich op dezelvde plaats van de oppervlakte des waters eene holte vormen!; doordien zich als dan de deeltjes van het elektriek vuur des geleiders , en die van het water moeten afftooten.

Maar zo dit zelvde water door middel van een metaalen draad met de hand van den perfoon, die het glas vasthoudt gemeenfchap hadt; of, indien het in een metaalen beker was, zou het zonder ophouden verheeven blijven op die plaats , welke G3