is toegevoegd aan uw favorieten.

Proef eener elektrische natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 481 4^7 §» —~ Adams , in welken in 't geheel geen glasplaat is, zijn mede tot deze proefneeming zeer gefchikt

GOUI. De hier opgenoemde verfchijnzelen moesten

zekerde natuurkundigen, bij de eerste waarneeming verbaazen, vooral wanneer zij op de eenvouwige zaamenftelling van dit nieuw elektriesch werktuig acht gaven. Het is dan niet te verwonde:

ren, datzommigen, in het eerst, deze zonderlinge verfchijnzelen alsftrijdig aanmerkten met de bijna algemeen aangenomene leerftelüng van den Heer franlkin, en nieuwe grondbeginzclen wilden aangenomen hebben om dezelven te verklaaren. Wij zullen ons met de onderfcheidene gisfingen, welken men zich aangaande de oorzaaken dier verfchijnzelen vormde, niet ophouden; maar veel liever terftondtot die grondbeginzelen overgaan, volgends welken de aart en werking van den elektrophore gemaklijk kunnen verftaan en verklaard worden. Ten dien einde merken wij aan:

i. Dat zommigen niet leidende of elektrieke zelvftandigheden gewreeven wordende, de elektrieke vloeiftof uit den wrijver overneemen, dezelve op haare oppervlakte verzaamelen, hier door eene overhoeveelheid daar van verkrijgen, of ftellig geëlektrizeerd worden : dat andere elektrieke lichaamen, geduurende de wrijving s hunne natuurlijke hoeveelheid van elektrieke

(p) cavallo /. c, bladz. 136.