Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m 499 |$ —

oorzaak der fchijnbaarlijke elektrieke aantrekking.

Maar, dewijl de kragt, door welke de elektrieke vloeiftof van het gewreeven lichaam afgedreeven wordt, zeer fpoedig vermindert en als overwonnen wordt door den weerftand der vloeiftof, die zich in de omringende lucht bevindt, zo moet deze laatfte vloeiftof, boven haar natuur t'zaamengedrongen zijnde, en zich tragtende in evenwicht te herftellen, op haar beurt de vloeiftof van den glazen bol te rug ftooten, en noodzaaken tot denzelven weder te keeren. —- Deze vloeiftof dan tot den glazen bol te rug keerende, herftelt zich niet terftond in evenwicht; maar wordt meer en meer om den bol verdikt,naar maate zij denzelven nadert: en hierom is het, dat de ligte lichaamtjes van de meer veêrkragtige laagen tot anderen, die verder van het geëlektrizeerde lichaam verwijderd zijn, en minder veèrkragtigheid bezitten, overgevoerd en alzoo te rug geftooten worden.

Volgends deze vooronderftelling, die men in het werkje van den Heer jallabert (wz) nader verklaard en op meer andere verfchijnzelen toegepast kan vinden,is de elektrieke vloeiftof in eene altoos duurende beweeging, en wordt beurtlings, dan eens t'zaamengedrukt, en zet zich dan eens wederom uit, naar maate dan eens de persfing der vloeiftof, die uit het geëlektrizeerde lichaam voordkomt, en

(jii) Expertences fur releclricitè avec quelques conjcclii' res fur la catife de fes effcts pag, 176.

Ii 2

Sluiten