Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao BOERTIGE REIS

het alle menfchen fabrieken en trafieken M hooren befchrijven, zoo ze niet zelf fabrikanten of trafikanten zijn en die dat zijn, weeten het zo .goed en fomtijds beter dan de Redenaar. Wat kan men dan toch, bidde ik u, hoe rijk het vak ook zij, vermaakelijks in

liet zelve voortbrengen? En juist iets

vermaakelijks moet den aandacht bezig houden en de verveeling fluiten. Vergun mij

dan, waarde Leezers! dat ik den koophandel , zeevaart, fabrieken en trafieken, die thands ook, over het geheel, om zig wat te verkwikken , een weinig fluimeren, niet in hunne zoete rust ftoore. —- Zij zullen, als ze eens uitgeflaapen zijn, zo wij hoopen met te meer

Vuur ontwaaken.

Wij zijn door deze inleiding al een mooi eindjen weegs gevorderd en ik heb waarlijk nog maar weinig of niets eigentlijk gezegd; ziet, dat is nu het groote voordeel dat lange inleidingen te weeg brengen, zij doen de rede zelve beknopt fchijnen en men behoeft zo veel van zijn eigentlijke onderwerp zelve niet te zeggen, 't Zal nu echter tijd worden dat

Sluiten