Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR EUROPA, *7 &m eindeliik over naar het eiland Creta , met eenige welbekende Griekfche jongelingen, onder anderen Castor eiv Pollux , Hercules enz. ineen fchuit of fchip, 'twelke, om zijn foelie vaart, 0pzijnGrieksch,^,^is zo veel als de gaauvert, genoemd werdt. IBj hadt, om de deftigheid wat te vermeerderen, een zwart zeil opgezet en zijn vader beloofd,, als hij wederom zoude gekeerd zijn en hef monfter verWonnen zoude hebben , een wit zeil in.-de plaats van het zwWte te zullen feilen, .en-dat zou dan een teken zijn waaraan zijn vader, reeds ■m4 verre, zoude kunnen zien dat hij het veld behouden, het moutte en moogluk wel 'Minos zeiven, den hals gebroken hadde. — 'NU, alles was wel,- de wind werdt güftflig en m bilden uit;:.maar het cerfte ongelukjes dat hen overkwam, was niet meer of binder dan dat ze haast met man -en mms gezonken zouden hebben, en men zou onmoogÏTjk kunnen raadeff hoe dat mooglijk ware; want zij hadden flegts een kleinen togt te doen en hadden het mooifte wetfl van de waem , daar de Goden h«n yoorneemen niet wei¬

nig

Sluiten