Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et8 DE PAKETBOOT.

vertellen ; doch welhaast begon het groot Soupé; dat dan door dén Koning, half gaapende en geeuwende, bijgewoond werdt: als het dan zo twaalf uuren floeg abfenteerde hij zig in zijn apartement, waar hij dan een' kamerheer met een page of zes vondt, die hem uitkleeden om den goeden ,dood vermoeiden en flaaperigen Koning in het ledikant te helpen ; tot hy dan 'wcêr de andere morgen van nieuws in het touw moest, en zo ging dat dan alle dagen den zelfden gang; is het dan wel wonder dat het de ■ Koningen in dien tijd wel eens in 't hoofd floeg? *Wel ! zouden we 'er nu nog niet weezen, dat is • dan een elendig gelukkel op dat water, ja wel f ' heilige Postwagens en Trekfchuiten! daar kaii 'men zo net op aan! Schipper zijn we 'er nog niet! Wagt'ik moet toch eens even uitkijken, -zo, zo', daar zie ik toch een' toren; ólieve Hemel! dat is Helvoet nog maar eerst; wel dat is ^dan evenwel facraments verdrietig; Schipper! maak toch wat voort, hoe lang zullen we hier in dit moordhol zitten ?— Wel, Mijn Heer! ben je dan gek of wat fcheelt je ? wou je nu al te Harwkh weezen; 't is 'er ook wel een weer na, de

wind

Sluiten