is toegevoegd aan uw favorieten.

De paketboot, of Historie van Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 DE PAKETBOOT.

f och dat mislukte hem • want hij werdt, i„ eenf geweldigen veldflag, bij Hastlngs, in het Graaf'tjaarI056 met een pijl gewond, dat hy dood nederviel. Toen was wilLIAM voltrekt de baas en werdt tot Koning van Engeland uitgeroepen. Hij regeerde ook eenigen tijd heel wel en naden zin der inwoners, maar hij was toch zo bang als een wezel voor hen, daarom deedt hij hen allen ontwapenen en verboodt alle nachtbijecnkomften.geevende tevens bevel, dat zo dra het avond werdt, door het geheele'Rijk een teken met het luiden der klokken gegeven zou worden, op welk teken elk zün vuur en bcht uit moest doen; zo dat dan geheel Engeland in 't donker zat, dat hem ook, gelijk men zegt, den haat van al de kaarsfenmal kers, door het geheele Rijk, 0p den hals haal-

de' Deze Egypte duisternis duur.

de echter niet lang; want de Koning teeg voords andere bezigheeden als kaarsfen uitdompen om handen; alzo de meer gemelde RI. chard atheling , die nog een cuivere pretentie oP den Engelfchen throon behouden badt en in Schotland gevlugt was, in het

Noor-