is toegevoegd aan je favorieten.

De paketboot, of Historie van Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï66 DE PAKETBOOT.

hebben wil , kan men het niet krijgen , einden lijk werdt 'er toch nog ééu gevonden ; en datwas een man, die niet veel complimenten of kwakzalverijen maakte, maar regt met de deur in 't huis viel; niet anders zeggende als: Post E. regnabit G. naa E. zal G. regceren; en daarmede ging hij fchuiven, toen was het geld verdiend, want meer kon men niet uit hem krijgen. Maar wie was nu die G., al de naamen in 't geheele Hof werden opgenomen , en ziet ongelukkig des Konings ba-oeder , Hertog van Clarence, hadt een' naam die met een G begon, naamelijk george; ja,, dat was toen al zijn dagen de verraader, die naar den kroon dondt, gelijk hij dan ook met verraad befchuldigd en ter dood verweczen werdt; evenwel gaf men hem de keuze , welk een' dood hij derven wilde, maar niemand, die het niet wist, zou ooit kunnen raaden , welke foor-t van dood hij eigentlijk koos ; wel .hoort ,■ hij was 'een groot vriend van de fles en een broeder van de natte gemeente, kom'aan, zei hij, ah ik dan toch ft erven moet, zet me dan in een groot vat- fpaanfche wijn-, dan zal ik zé tang je lui

O u