is toegevoegd aan uw favorieten.

De paketboot, of Historie van Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PAKETBOOT. »*

'er bij voegen, dat ze op het punt van de uitvoering van dat vonnis een inkeer kreeg en het pardon , met zo veel fpocds afgevaardigd werdt, dat de Koningin flegts maar één minuutjen dood geweest was, toen het al aankwam; edoch een beetjen te laat is, in diergelijke gevallen , véél te laat. Zie dat fpeet haar geweldig; cn bleef haar geheel heur leven bij, zo dat ze , alleen voor divertisfemcnt, zig nu geheel op daatszaken toe lag, en de Spanjaards , waar zij maar kon, kwelde en travailleerde, dat, te dier tijd, ons heel wel kwam, wijl wij toen juist in het hart van den oorlog tegen filifs de Ilde en ziju confortcn, gewikkeld waren. Zij zondt ons zelfs , dat meer is , om ons te plailicrenden Graaf van leicester als een Stadhouder toe; de goede Vrouw zou hem nu wel thuis hebben mogen houden; maar toen waren wij 'er, in 't begin, wel zeer meê gediend, het was ook zo een fijn man, zo regt Engelsch vroom en vriendelijk bij uitdek , alle menfchen groete hij en knikte zelfs de bedelaars toe, die hem om een duit aanfpraken, evenwel werdt de man met al zijn vroomheid, hier ter dede niet zeer betrouwd, O 5 want