Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 DE PAKETBOOT»'

gezwoornen werden gevangen en anderen ontkwamen den dans door de vlugt; onder de ge* vangenen was een der voornaamiten zekeren Jefttft hendrik garnet genoemd , voor wiens loskooping , de Koning van Spanje, om dat het zo een nuttig meubel voor de Roomfche Hoven , in dien tijd , was , 30000 Rijksdalers deedt bieden; maar ziet Koning jacobus andwoorde: meê gevangen , meê gehangen , dit extempoFétje, vondt de Jefuit evenwel niet bijzonder fraai, inzonderheid hadt hij 'er veel tegen, dat zijn Majefteit op hangen hadt gelieven te rijmen; dat vondt hij wat triviaal, edoch de Koning verdedigde zig met den dwang des rijms,en deedt, uit kragte dier poëiïe, den dimmen Jefuit met zijn confrater aan een klein touwtjen in de lucht voltigeeren. De Roomschgezinden daar tegen befchuldigden den Koning, dat dit geheele verraad flegts door hem uitgedagt ware , om een oorzaak te vinden, waarop hij de Roomfchen , met fchik, uit zijn land konde verdrijven, en zij canonifcerden den gehangen garnet, onder het getal der Marteiaaren; wat 'er van zij, is nooit geheel volkomen uitgelekt, althands dit is zeeker

dat

Sluiten