is toegevoegd aan uw favorieten.

De verborgenheid der natuur, zo in de voordplanting des menschen, als in de willekeurige verkiezing van het geslagt der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dezelve waargenomen.te hebben, noch iets hoe genaamd, hetwelk met het tot hier toe aangewezen telingsftelzel kon vereffend worden.

Hy vond nooit iets van het vogt van het mannetje, nooit een ei in de moedertrompetten, nooit eene- verandering aan de gemeende eijerftokken, Welken hy,- met veele andere ontleed. kundigen, de vrouwlyke teelballen .noemt. Dc •eerfte. veranderingen, welke hy in de werktui. gen der teling na de paring ontdekte , vertoon-

■ den zig' in dé baarmoeder. Hy vond dezelve

■ gezwollen, opgezet' en veel weeker, dan naar •gewoonte. Zy kwam hem by de viervoetige

dieren dubbel voor, fchoon zy niet meer dan eene holte had. De grond der baarmoeder vormde by de ontleede dieren als twee verborgen plaatzen, 'welken de ontleedkündigen baarmoedérhoorncn of moedertrompetten noemen, in welken" dè-'jonge dieren zig onthouden -—— deze plaatzen waren het inzonderheid, welken hem bet meest veranderd voorkwamen. . Hy befpeur•de hier veele fponsagtige verhevenheden, die hy by de tepels der vrouwlyke borsten vergelykt. Hy fnecd eenigen van deze fponsagtige verhevenheden af, en bevond, dat dezelven met kleine witte puntjes doorzaaid. en met eene kleverige taaije ftof overtogen waren. De grond der baarmoeder , welke haare wanden vormde, was opgezwollen, omtrent eveneens als de lippen der kinderen, welken van eene bye geftoken zyn, maar tevens zo weck, dat het fcheen,,als of de