Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi AAN DEN LEZEPc.

ken ommegang en vriendfchap, hebben mij van bsfluit doen veranderen.

Ik heb het niet ongepast gevonden ,gemelden brief, door mij uit het Hoogduitse!, in V Hollandsch, tof gemak van den Lezer, overgebragt, met toeft emming van den Hoogleer aar , hier bij te voegen,- luü dends, als volgt:

„ /* moet bekennen , mijn Vriend! dat mij het oordeel van 't perpetueel Commité van het Zeeuwfche Genootfchap der Wetenfchappen te Vlisfi-gen, over liet van u ingeleverd antwoord op de prijsvraage onbegrijpelijk voorhome. Mijns bedunkenr is het altijd van een geleerd Gezelfchap een roemrijk oordeel, wanneer het verklaart, dac eene verhandeling

(.*) Ich mufs geftehen-, mein Freitnd, dafs mir das Ürtheil des Perpetueelen Committé von 't Zeeuwfche Geubotfehap der Wetenfchappen te Vlhfingen, iiber die voii Ihnen eingefchickte Beantwortung der Preisfrage unbe-' greiflich ist. Mich düukt es" immer ein ehrenvolles ürtheil, von einer 'gelehrten gefellfehaft, wen fie erklaert y Dafs eine Abhandïung viele verdienfla kabe, ohngeachtet ich freyüch mtines'Freundes ftelle wunfehen würde, dafs dieze gefellfehaft auch die glunde beygefuegt haette, wardiefe abhandïung, fo fehr fie auch ihre verdienfte hat, nicht befriedigend fey»

M:ch dü!,ckt,diese frage kfse fich fchlechterdings niche befriedigender beantworten ; demi bei jedem einzelnea Absafz ist ja founenklar hingeftellt, welk nut deeze Naar. fpotingtn te weeg gclmgt hebbén in de Geneeskunde.

Ode?

Sluiten