Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET NUT DER WATERVATEN. 13

Wanneer zulke ervarene Mannen, als camper , en coopmans*, vrijelijk de zaak overeenkomftig de Anatomifche ontdekkingen van hunnen tijd , voor valsch verklaaren, dan behoeve ik aan geene andere geneeskundige fchrijvers , ter ontleertinge van verdere bewijzen nog te denken.

Dat voor 't overige aan eene ontftokene plaats de natuurlijke inzuiging niet behoorlijk gefehieden kan, maar dat zij door de drukking en fpanning lijde, en dus ook van john hunter gantsch eigenaartig eene niet goed inzuigende plaats, a bad abforbent furface, genoemd worde, fchijnt van zelf te volgen.

Van de menigvuldige ontfieekingen van inwendige oorzaaken , of van die geene , welke van ziekte - ftoffen, b. v. van Venerifche, of Pokkenfmet ontftaan, fpreek ik hier niets, wijl zij hier

na in bijzondere afdeelingen voorkomen Deeze

naarfporingen hebben alzo dit nut in de geneeskunde te weeg gebracht:

Dat wij den waaren oorfprong van die roode ftreepen , haare eigenlijke zitplaats en haare overige gefteldheid nu duidelijker kennen , en dus ook weeten, dat wij meest op de plaats van haaren oorfprong, minder op haar zelve, bij de geneezing het oog moeten vestigen.

bloed-

Sluiten