is toegevoegd aan uw favorieten.

Huys-apotheek voor onvermoogende menschen. Om zig [...] zonder doctor, apotheker en chirurgyn te konnen herstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 HUIS-APOTHEEK

elks twee tinne leepels vol, in welk waater men geduurende een halve dag legt een toegebonde doekje, gevult met fyn gefloot e myrrbe, de groote van een kaftanje, met welk waater men de oogen twee, of driemaal daags waft. Ook oogentroofl, mybloemen, valderiaanwortel en Venkel , van elk twee oneen, goudsbloemen, blaamblaaderen, endekrooft, havikskruid , gele violet'ten, roggebloemen, wynruit, meliloten, en vyf vingerkruid van elk een onc, gekookt op omtrent een mingel waater , doorgezygt en gebruikt als 't vorigen. Ook bloezem van roozemaryn, venkelzaad en oogentroofi, van elk een once, gekookt opruim een half pint waater, doorgezygt, en gebruikt als 't voorige. Ook venkelzaad in roozenwaater warm gemaakt, tuffen twee doeken 's nagts op de oogen gelegd. Ook blaaderen van Olmboom , in de Maytyd geplukt, en met het uitgeparfte zap, de oogen beftreeken. Of bet wit van een vars hoender ey, gewreeven met een ftuk aluin, op een tin bord, tot het de dikte van een pap heeft , en dan tuflchen twee doeken 's nagts, teegen de oogen gelegd. Of neemt boonenmeel, gekookt in waater tot het de dikte van een pap heeft, een fcheut azyn 'er by gedaan , en gelegt tuflchen twee

doe-