is toegevoegd aan uw favorieten.

Huys-apotheek voor onvermoogende menschen. Om zig [...] zonder doctor, apotheker en chirurgyn te konnen herstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jsad HUIS-APOTHEEK

zomtyds ontflaat dit ook uit de maag wanneer die met te veel, of veelerlei fpys befwaart is, waaromtrent 't maatig gebruik der fpyze veel toebrengt tot geneezing; men kan ook in 't oor brengen een wolletje gedoopt in theriakelwaater, of voorloop van brandewyn; hier ingelegt een weinig beverswyn ; men doopt een wolletje in de voorloop en (leekt 't in 't oor. Of gekneusde alszemknoppen, in 't oor geftooken. Als de eorzuizing lang veroudert is, laat ze zig niet wel verdryven.

PEST, PESTZIEKTE, PESTELENTIE, PESTELENTIALE KOORTZEN.

Deeze naare verwoejïende geeszel, rigt, daarze woed , de akeligjïe fchouwplaatzen op, alzo zy weegens haar befmettende aard doorgaans veele binnen korten tyd doet fneeven , of fchoon dit treurtoneel, niet onder de daaglyks voorvallende ziekte hier te lande in deeze Eeuw door Gods zonderlinge genaade te reekenen is; zal 't egter miffchien niet ondienftig zyn, de volgende aanmerkingen (uit de ondervinding van vermaarde mannen , die in deeze beklagenswaardige tyden nebben gepraélifeerd) hier te laaten volgen; alzo wy niet konnen wee

ten,