Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUIS.APOTHEEK

der peft- hadden. Het fcordium, (een krayd van oude tyden af bekend , 't welk in oovervloedpleeg tegroeijen in de vallyen der duynen, omtrent 'sGravenhage, en Leyden) is jn deeze, en andere kwaadaartige ziektens bevonden te zyn een over dierbaar middel ter geneezing: men heeft op zommige plaats-? ?en met gewend gevolg gebruykt en 'mpestilentiale koortszen , nam: Scordium twee handenvol gekookt in een pint fuurehuy, en gebruykt als de booven genoemde middelen. Ook dat door 't aantrekken, van doorpeft befmette kleederen, de ziekte zig oopenbaarde , en gelukkig herflelt, door fcordium, in waater gekookt en heet ingenoomen met gezeegelde aarde van lemnos, en diafcordium, van elk een half vierendeel lood, en 'er op gefweet. Indien't den zieke, aan behoorlyke ftoelgang ontbrak, en 't lighaam daar door te zeer verdopt was, zou men zig van een zagt laxeer middel konnen bedienen; dog anders zyn de purgeermiddelen in deeze ziekte niet bevorderlyk ; En by aaderlaatingen, heeft men zig in peft-ziektens doorgaans kwaalyk bevonden , des den zelve niet dan om de dringende reedenen,en- met naaukeurigoverleg eens ervaaren Doctor behoorden te' worden in 't werk geflelt, 't Voedzei diend

hart'

Sluiten