is toegevoegd aan uw favorieten.

Huys-apotheek voor onvermoogende menschen. Om zig [...] zonder doctor, apotheker en chirurgyn te konnen herstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR ONVERMOGENDE. 441

tweemaal, daags of om de twee daagen inneemd. •

Deeze of andere Bhed&uy verende en oopenende Middelen, alleen dnen dikwils dit zoort van zweeren, zonder uytwendige Middelen te gebruyken, verdwynen: 't welk ongetwyffelt indien zulks gelukt de Befte Zoort van Geneezing, deezer zweeren is; Dog, zulks niet gelukkende gaat men tot uytwendige Middelen oover , die dezelve zyn als booven Vermeld,- noopens de zweeren uit van buyten aankooniende Oorzaaken: Beginn.nde van de zagtfte Middelen 't eerft.

Veeltyds houden deeze zweeren op onderder het gebruyk van Bhedzuyveren.de, of wel zoodaanige Dranken, die ingerigt zyn naar de Lyders Bczondere gefteldheid: zoo men flegts een droog Plukzel, op de zweer legt, met een lang windzel 'er oover heen.

KRUYPENDEZWEEREN, ook VOORTLOOPENDE, S WEERTJES, genoemt.

Zoo noemd men de Klyne, en als Voort■kruypende puyftjes , van ongclyke groote, zommige zoo klyn, dat ze bykans niet gezien worden t koomende in de Oppcrhuyd, E e of