Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D O R P-B E S C H R IJ V E R, (Amfteldam.) Ij

Jbouvv, en is voor weinige jaaren nog aanmerkelijk verbeterd — dezelfde Gemeente heeft niet verre van dat weeshuis, naamlijk itl de Konijnenftraat, een Hof jen voor oude Vrouwen, alwaar de in.wooners mede zeer goed onderhouden worden - maar van ongemeen veel meer aanziens en ruimte is het Nieuwe beftedelings. ■huis, door deeze Gemeente gebouwd op het reeds meergemelde Weesper veld; het is een groot en aanzienlijk gebouw, waarin de oude lieden ook ongemeen wël onderhouden worden.

Het weeshuis der Vereenigde Vla.air.fche en Waterlandfcht Doopsgezinden, gemeenlijk het Mennonieten Weeshuis genoemd» ftaat op de Frinfegraft, tusfehen de Vijzeijlraat en Reguliersgraft, en is gefticht in den jaare 1676; zijnde in alle deelen een aangenaam en luchtig gebouw, waarin de kinderen ook met allen mogelijken zorg, gevoed, gekleed, en geleerd Worden.

Vooraan in de Elandsftraat had dezelfde Gemeente weleer

haar Oude Vrouwenhuis; doch hetzelve is in 175 9 geplaatst, in de Kerk/ira-it, achter het Weeshuis voornoemd.

Die van de Collegianten, hebben hun Weeshuis, van oudsde Oranje appel genoemd, ter plaatfe alwaar zij hunne vergadering houden, zie hier vóór.

Onder de godsdienftige geftichten ter deezer ftede kunnen ook nog de volgende geteld werden, als,

Het Stads zijdewir.dhuis, geplaatst op den Cingel boven het ftads magazijn: hier worden jonge meisjens van8 tot 14jaaren„ en wier ouders van de Huis^ittenmcesters, of gelijk men zegt, van de ftad , en ook die , wier ouders van de Diaconie trekken, met het winden van zijde aan werk en geld geholpen, maar middelerwijl ook in het leezen, fchrijven, en de gronden van den Godsdienst onderwezen.

Het Begijnen-hof, in de Kalverftraat, alwaar, gelijk wij reeds zeiden ,de Engelfchen hunne Kerk hebben: 't is reeds een gebouw van den jaare 1389: in i393 werd het door Hertog aLB recht in befcherminge genomen: 't is bebouwd met wooningen voor een zeker tal Begijnen, die er hunne eigene kerk en Priester hebben: de dochterkans geneeren zig met allerlei kundig naaldwerk, waarin fommigen van haar zeer ervaaren zijn.

Het Lazerus of Leprozen-huis, ftaande bij de St. Anthonxes ot Jooden breêHraat: federt de lazerij genoegzaam geheel uit deeze Landen'verdweenen is,dient het Leprozen-huis, voor eenige proveniers, en fommige fimpele lieden.

Sluiten