is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...] Deel V. (Schieland en Krimpener Waard).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TE HEILE G GE 17,

!

^tfynde eene Buurt van veel aanzien, en, zoo als wy in da Befchryving vsn Hillegondsberg zagen, zynen Naam voeren, den van zeekeren Brug, over de Rivier de Rotte leggende en waarom het gevoeglyker Terbrugge zou genoemt zyn. Deeze Buurt heeft een en andermaal het Lot van Brand ondergaan, zoo als men by de Gefcbiedenisfen zien zal. Dezek ve legt zeer aangenaam en vermaakelyk , zynde voorzien van nette en zindelyke Gebouwen, als meede een fchoon Schoolhuis, waaraan een fraaije Thuin, met een Coupel of thuinkamer vercierd. Het Wapen, Godsdienflige en We-