Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRUKFEILEN.

x>:si

Oude, cn door een Doorbraak, in den daar voorleggende D/k , daar nu de Waal is, weggefpossld Cast, el, hier boven gemeld, in 't tegenswoordige over. gebragt; het oude Waapen dat thans daar in nog tevinden is, is het Waapen van Vrouwe Alvereda v%n WildernisJ'e, Vrou we van Rooden, Pendrecht en Wild'ernisfen, Annb i34a-

Pag. 5 Regel 14 van boven, ftaat Poortlands, lees Portlands.

Kegel 16 ftaat 35, lees 39.

—— 18 ftaat 430. lees 431.

Pag. 6 Regel van boven, ftaat Zuidzyde, lees Ootszvde. Regel 5 en 6 van onderen, ftaat in het zelfde Jaar 68. lees in 't Jaar 1715,

Pag. 7 Regel 6 van boven ,ftaat obiet 1710 ,lees obiet 1683. Regel 11 van onderen, ftaat en den Tooren, lees in den ïoore.T

Regel 9 ftaat binnen de Kerk. lees buiten de Kerk.

Pag. 8 Regel 1 en 2 ftaat Paris fecit, lees J. Pari* mè fecit.

Regel r5 van boven, ftaat J. Mol, lees 'f. van Drunen-

—— 21 ftaac Kerke Armen Kas, lees ff. Geest Arme Kas.

Pag. 9 Regel 4 van onderen, ftaat Gornelis Kyzer,lees Hend'ik Cornelis Kyier.

io R.-gei 15 van boven en vervolgens, ftaat by welke

gelegendhèid het geflagt van Duiveland in een Erfelyk Leen, aan zyn Exelentie, den Heere Willem Bentinck, Heer van Drimmelm, en naderhand Graave van Portland is overgedaan enz., lees daar voor dat Rhoon en Penc.rct.ht in een Erfelyk Leen uit het gedacht van Duyveland aan den Heere Willem Bentinck enz. is overgegaan.

— 12 Regel 9 en 10 van boven, ftaat door aankoop aan Rhoon gekoómen, lees ook als rechten aan te merken.

Regel 7 van onderen, ftaat cartels, lees dartels.

3 ftaat Brandlteyn, lees Brandejleyh.

Pag. 13 Regel iz van boven, ftaat Ru tingen, lees Kustingen

■— 16 Regel 4 van onderen, ftaat Huis t% Rhoon, lses

Huis te Pendrecht. Pendkccht, Pag. 2 Regel 7 van boven , ftaat Tatels lees Tafels.

Portugal, Pag. 7 Regel 8 van boven, ftaat Willem van Walgheeren, lees Willem van Walcheren.

Sluiten