is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. Deel VI. (Het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal, etc.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORP-BESCHRYVER. (Rok-anje.) 1

B E Z I O H E E DEN,

De Landbouw , Graan- en Meekrapteelt gaat hier zeetvoordeelig , fchoon het laatfte eemgzints fch/ut te vetHauwen.

GESCHIEDENISSEN

Worden hier geene gemeld; dan wy weeten dat het byhoog water altoos in gevaar is. In den Jaare 1421 heeft h-t

door de Watersnood veel geleeden - dan in den Jaare

l665 was het gevaar nog grooter, wanner op St. hwlms avond het windgat overlopende , den St. P.etcrsdyk wegfpoeldèn, en de geheele Struif-acker onder water geraakte. Verdere omftandigbeden die artieul betreffende met vindende* "aan wy over ter befchouwing der

BYZONDER HEDEN-

Tot de Natuurlyke Historie behoorende vindt men onderander aangetekend het volgende, in de tegenwoordige Staat van Holland 17de Deel, pag. 85' — „kts zeer aanmerkelyk,,a zeker water de Waal genaamd, voorneen zo men wil een " arm van de Maas die zig hier in Zee ontlasten, (zie voo" rb artieul ligging,) en m een Vaart naar den Briel is. In deeze Waal is zedert 80 of 90 Jaaren een Rots aangegroeid, " enz " welke woorden en het geen volgd uit Alkemade zyn • overgenomen. Waarom wy deeze Schryver dewebe toch in niet veele handen is, alhier zullen na febryven, in het eerde Deel pag. 176 by zyne befchryving van den Snelle-

hï. - , Onder de zeldzaame cn aanmerkenswaar-.

" 'dijbyzonderheden van den Lande van Voorneniet alleen , " ,n!ar Holland, Zeeland en de naburige Provinc.Sn mag " men wel tellen zekere aanwasfende Rots in den Lande van. " Oostvoorn , by het Dorp Rok- anje. By dit D^pnamW lyk zietmen zeeker.water, of Kreek genaamt de \vaa wel eer een arm van de Maas die daar beenen plagt in Zee " te loonen, en zeer Vischryk geweest zynde. —— Indee" ze Waal heeft zig (ik fchryf dit na mondelinge bochten

omtrent 60 of 70 Jaaren berwaards, opgedaan zekere Rota. li uit een ftoffe eerst lymagtig, daar re (leenhart en vaneen.