is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. Deel VI. (Het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal, etc.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 DE NEDERL A NDS CHE STAD- en

fcbe.de aanzienelyke Landhuizen, als in de groote Plas Pol. der, het zogenaamde R9kuis, in die van Nieuw-^esteria, Stadwyk, en in die van de Zuid Polder het Huis van Oor*. dam (waar van by de Gefchiedenisfen iets nader) rj»fc zyn cr noch verfcheide dier Lands Huizen in den Ouden - Oostdyk geleegen van welke wy ook hier na bitder zullen fpreeken. Het

wapen. !

Der Stad is een Burcht, overdekt met een Coupel, heb. bende aan ieder zyde een Anker op een Goud Schild.

KERKELYK E p.n GODSDIENSTIGE G EB OUWEN.

Naar het ons voorkomt moet hier al zeer vroeg een Kerk hebben geweest, doch de Papieren uit welke men met zekerheid het Jaar der Stichting zouds kunnen opmaaken zyn zo als men algemeen geloofd in den Jaare 1482 by een zwaare brand, welke te dier tyd plaatsheeft gehad, vermits geraakt, doch het geene bewyst dat er te ■ciier tyd reeds een Kerk hier ter Steede was , is dat wy vindt n aangetekend dat by bovengemelde brand de Kerk is bewaard gebleven,- alles wat wy dus hier van zeggen kunj;en is dat dezelve aan de H. Maget en Marteleresfe Chaterina is toegeweid, en dat den eerften Pastoor welke ons als hier ter Steede geftaan hebbende , voorkomt ; den vermaarden Adriaan Florisfe is, welke hier in den'Jaare 1504 of daaromtrent ais Patfoor heeft geftaan, en dievervolgens den Post als Leermeester van den Jongen Prins Card van OtOmryk paderhand Keizer Carel den V, heeft beki-ed ; en die vwvolg-.us tot Bi.fci.op van DorttmheH