is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. Deel VI. (Het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal, etc.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORP-BESCHRYVER. {Rhoon en PendreM.) 3

bude Maas is geweest, op een zekere hoogte in het Lis eert nest met zeven doode jonge honden , welke alle zeven Reutjes of Mannetjes waren, zoude gevonden zyn, en dat uit dien hoofde den Landhouder die Plaat welke de eerfte aanleg deezer Heerlykheid is geweest, den naam van Rheuen ofRbeuden heeft gegeven, en dat daarna by laatere tyden doordeklank of fpraak verbetering de naam van Rhooden (zo als de fpelling van den Naam deezer Heerlykheid noch in het jaar 1650 was) en vervolgens Rhoon hier uit is voortgekoomen, volgens een ander ons gunftig meedegedeeld bericht, zoude dit nest uit een getygerde Brak met zeven jonge Reuen hebben beftaan : het geen deeze vertelling geloof zoude kunnen byzetten, is het Wapen van deeze Heerlykheid, waar van wy in het ver» volg nader fpteeken zullen , dog ons komt het waarfchynslyker voor, en wy willen liever vastftdlen dat deeze Heerlykheid van Rhoon zynen Naam van een der eerfte Bedykers heeft ontleent.

STICHTING en GROOTE.

De juiste tyd der eerfte Stichting van Rhoon kunnen wy niet bepaalen, doch dit kunnen wy met zekerheid ze""en, dat Graaf Diederik, de zevende van dien naam, en die dé elfde Graave van Holland is geweest, deeze bovengenoemde opkoomende plaat waar op vervolgens de Heerlykheid van Rhoon is Gefticht, in het Jaar 1199 aan Jonkheer Pietervan Duyveland voor hem en zyne nakomelingen, biet al deszelfs aanwas, rechten en previleglen als een Leengoed heeft ge • fchonken; welke Plaat dan ook door Jonkheer Pieter van Duyveland ingedykt zynde, die grond is , welke nog heden Oud Rhoon genaamd werd; en welk Poldertje 1135 Morgen 30 Roeden groot is.

Over bovengemelde Opdragt of Uitgifte door Graaf DjV geril gedaan, laat onzen bovengemeldcn Digter zig dus hooren i

& a