is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. Deel VI. (Het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal, etc.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 DE NEDERLANDSCIIE STAD- eh

ders werd op 150 Huisgezinnen gereekend, waaronder 30 Roomscbgezinden , uit dit hier meede gedeelde biykt dat de Heerlykheid van Rhoon niet is verminderd. Het

WAPEN

Van Rhoon beftaat in vyf dwarze fpitze uitloopende roode ftreepen op een Goud veld, zynde dit het Adelyke Geflagtwapen der eerfte bezitters, «amentlyk de Heeren van DuiVijand werdende door twee vergulden Leeuwen vast gehouden , en gedekt met een Helm , waarop een geteigerd Dryf Brakje zynde een Reutje , tusfehen Biezen en ande„ re Ruigtens, zit.

KERKELYK E ïn GODSDIENSTIGE GEBOUWEN.

De tegenwoordige Kerk van Rhoon ?n Pendrecht (of et voor dat deeze Kerk gebouwd is een andere heeft geitaan weet men niet:) ftaat aan de Zuidzyde van de DorpftraaC is n;et groot, maar zeer fraai gebouwd, zynde van binnen het Verwelf of Dak geheel befchooten ; aan de zyde van het Doophek is voor den Vryhec-r een zeer cierlyk Geftoelte van Eiken Hout vervaardigd, de verdere Geftoeltens en Zitplaatzen zyn in het Ruim der Kerk, alwaar voor de Vrouwen Stoelen van wit Esfen Hout ftaan , in het Jaar 1766 zyn aan de Kerk van buiten, zo door het vernieuwen der Glazen als anderfints, zwaare onkosten gedaan,, en in het Jaar 1768 is het ruim der Kerke van binnen geheel vernieuwd, zo dat er van tyd tet tyd merkelyke verbeteringen aan dit Godsdienftig Gebouw zyn gedaan, in dat zelfde Jaar CS wierd door eene Cornelia Pieters 't Hart, een kopere Kaarskroon aan de Kerk prefent gedaan, waarop haar naam en Wapen gevonden werd : het Choor is met een konftig gewerkt yzeren Hek afgetlooren, binnen in het Choor is een groote Graf Tombe of Giaf Naald , verbeeldende twee