is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling, strekkende tot betoog van het eeuwig [...] onderscheid van zedelijk goed en kwaad.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o S. j. van de WYNPERSSE over het

Ook deze waarheden .moeten in ons betoog | Worden veronderfteld : want, volgens §. 3 0., daar geene vrijheid is, kan geene zedelijkheid gevonden worden. Wij durven echter niet ontkennen, dat veele beftrijders van het onderfcheid tusfchen zedelijk goed en kwaad ook daarhenen willen, om den mensch alle vrijheid te betwisten , gelijk het vervolg leeren zal. Pan echter de verdediging derzelver zoude alt leen eene géheele verhandeling vorderen, kan ^dus ook van ons niet geeischt worden, en is el. ders, op verfcheidene andere plaatfen, te vin„den

r ■ : __— '—

(ö) Conf. praefertim de Beveren Esveld, DHT. de mentis kumanae libertate.,

EERSTE AFDEELING.

\ 11

Betoog van het noodzaaklijke des onderfcheids tusfchen zedelijk goed en kwaad, . ' , en van het voltrekt ongerijmde ^/• van het tegendeel.

$ §. 27.

<^r Is er een oneindig volmaakt God, Schepper ^ van het Heel-al, en zijn wij menfehen met re-