is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling, strekkende tot betoog van het eeuwig [...] onderscheid van zedelijk goed en kwaad.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. Lastering der Deugd zelve.

?3* Sr J. van de WYNPERSSE over het

D. I bl. 65. Hetzelfde bevestigt nopens an. d«e diergelijke fchriften Seharp, brieven over Me?er, bl. 332. ZlS ook Tpey, I. c. D. I St. II. bl. is*. ■ >

CO Zo1 beweert onder anderen dat hee

zedelijk kwaad voor eindige wezens noodzaak rj1S' f onvermijdeliik, wijl het van zelfs u-tde gefleldheidvan hunne natuur voortvloeit brieven over het kwaad, D. II. br. 40. bl.210. en volg.

CO 4#r, verh. boven aangehaald, bl. 224-2,*. Cd) Barruël, 1. c. T. b,. +I<5

CO Zie verband]. ^^^^^^^

Zo verre gaat zelfs bij veelen die afkeerigheid van al war zedelijk goed is, dat zij openï hjk de deugd nadeeüg verklaard hebben, in tegendeel beweerd, dat de Haat der onfchuld de rampztligfle ftaat voor bet menschdom zoude zijn e„ nog mindw gelukkigi daR die der

nnbefcbaamdfte wilden f» Hebben wij niet tot eeuwigdurend verwijr van onze eeuw eenen Mandeville zien optreden, die opzettelijk 3e deugd affchetfte, als eene uitvinding van guiten en tevens verzekerde, dat zijn boek een jmenftel Zy van de ve,neYenfte fc ^ j-odsdienst (è)?