is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisyns woordenboekje, of Verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 OEFFENSCHOOL voor

fe te mogen kiezen; doch hier in nalaatig, en dit verzuimd zynde, worden de onmondige ter plaatffe daar g-en Weeskamer is, door die van den Gerechte van Voogden voorzien, die ook alle gevallen,, het Opperfte gezag fa), daar over hebben, v

Hec

(a) Het opperde geaag over onmondigen, reiideert ei-

gentiyk by defl Souverein , dan wederom onder de autnorueit van den S-uverein, behoord de Opper voogdye en het bewind van alle der onmondige goederen , aan den Hove Gereclre of Weeskamer, wam alle andere yoogden, by Testament gefield, zyn maar fubalterne V oogden Zie Zurk Codex Batavus 2. Deel, 1 etter M. i. i.Urot.MeU, i.Bjek7.Uee'.f 10. In Gekkrland wornen de Voogden, 200 'er anderfins door de overleedene Ouaers niet m is voorzien, door het Gerecht aaneelteid. (fid. Gdre La-id en Stadsrechten in 't Overquartier van K'iremonde y Deel vierde Tytel J'. 2.-N. 8. in 't Ryk van OT™ mx 'ga-x-rs in de anpten van tusfchen Maas en vv.a, over cn neder Betuwen, worden in geval als voren, de Voogden dqor den Amptman, officier of Richter aangeftsld,. Zie de Gereco~m°.erde Landrechten aldaar, lytel 19. 513. in 't Graaffchap Z:itphen gefebied die amfclln; als boven weder d,or 't Gerecht, blykens de Gereformeerde Laidrechten aldaar T\tel ig„ %. 4 En in Velttwe en Ve.u,vezoom fteld by gebrek als y-óren, de OfBc.er de Momboiren aan. Vide de Gereformeerde Landrechten aldaar. Cap. iS. §. 9. In Holland gefchied de aai ft lling der Voogden, by gebrek van Testamentaire Voogaen, door 't Hof van Holland, by den Gerecht; van de Steden of ten platten Lande, of by dc Weeskamer, die in verfcheide plaatfen daartoe zyn gelast Grot. Ibid, ln de Stad Utrecht pleegen Schout en Burgermeesteren bv defect, als voeren, Voogdes aan te ftellen Vid. Ord der Stad Utrecht Rubr. 31. Art. 1. Dan gefchied zulks aldaar hedendaags door de Morribpirkamer; doch ten platten l ande kan volgens zeker Ady|s, te vinden onder de Bylagen Letter G. agter Lybreóhts Handboek 5. Druk. de aanftelling der Voosden zoo wel door Scho.it en Scheepenen aldaar, als door den Hove Provinciaal gedaan worden. In de Provincie