Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De-INTERPRETATIE

e n

AMPLÏATIE

van het

VERSTERFRECHT

BINNEN DE

PROVINCIE

van

UTRECHT.

ï)e, Staaten van den Lande van Utrecht, klagtea vernoomen hebbende over eenige duifterheden plaars hebbende op het (tuk van verttcrfrecht binnen deeze Provincie, en allezius genegen zynde om dczeiven, zoo veel mogelyk, op te hplderen, en desweegens het recht en de Coliumen duidelijk te bepaaien , verklaaren, naa hier op te hebben ingenoomcu hc't Advis van onzen Hove Provinciaal, met opzicht toe het voorfei.de verfterfrecht, te perliiteeren by de 24, 2.6, 27 en 28 Articulen van de Colhimen en Ufantiea der Stad Utrecht, Rubr. 23 van Schifting, fcheiding en Boedelrecht, alle het welke wij, als een algemeen Landrecht deezer Provincie Coufirmeeren by deeze; luidende de voorzeide Articulen als, volgt.

Art. 24.

Item dat die lestlevende van Man of Wtif die geeehte kindc-ren achterlaaten, dey-lt alle cyijaidyke

gue-

Sluiten