is toegevoegd aan je favorieten.

Korte voorstellen ter verheerelykinge van Jesus .

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6" C. G. 9ALTZMAN, VOORSTELLEN. XII.

in al haar heerelykheid openbaart, dan willen wy onz4 liefde en dankbaarheid U veel werkzaamer, veel edeler bewyzen!

Ontvang ik dan voer uwen troon,'

Uit uwe hand de gloriekroon, Zo zult gy onder de englenchooren, In eeuwigheid myn lofaang booten.

A M E Nj