is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Lijdens Geschiedenis moet verkeeren. 99

III.

worde ik geheel ontzet door 't opmerken van 'she- G«*pr«*. mels ftrafgerichten en 't geduchte der Godlijke rechtvaardigheid!

Golgotha , Golgotha is voor mij het zielvertroostende leerfchool: derwaards de geloofsoogen wendende , zinge ik met den verheven Dichter van den Kruistriumf.

Wat heil, 'vol woudreu,wat vertooning

Verneemt mijn ziel aan dezen flaak!

Hier vinde ik Gods verbolge wraak, En hier genadige verfchoning.

Rechtvaardigheit hiel aan om jlraf: Genade dong om vrij geleide, Hier tradt Gods wijsheid tnsfchen heide

Die ze allebei voldoening gaf. *

Dus ontdekke ik het Godsgeheim, de hemelrechter wordt verzoend, bewijst genade en doet

rechtvaardigheid fchitteren! Onnadenk-

lijke wijsheid! In zo eene uiterlijke geringheid alle deze ftraalen van 't eeuwige licht opgewonden, achter zulk een gering voorhangfel zo veel groots verborgen: —-«Trouwens waar. toe behoeft God, het gene de mensch grootheid noemt ! hoe gewoon is 't voor de Alregeering, door uiterlijk ongeachte werktuigen groote verrichtingen te volvoeren. En was Jefus uiterlijk vertoon gering, zijne menschheid

zelr

* VOLLENHOVE PoEZY, bladz. 8.

G 2