Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

KRYGSKUNST,

TWEEDE ZANG.

G evloekte Tweedragt klimt uit 's afgronds duistre kolken,

En flygt tot boven de aard', bedekt voor 't oog der volken:

Zy hitst haar Hangen aan, met fchor en naar geluid,

En fchud langs 't waereldrond haar' helfchen fakkel uit,

En ftrooit de vonken op de koningklyke daken.

Straks yvren haat en nyd, in felle woede aan 't blaaken,

Vernieuwen 't oud krakeel of doen een nieuw ontftaan.

De-wraak bied 's vorsten oog een fmaaklyk lokaas aan,

Verbannende uit zyn' raad de billykheid en rechten,

En de arm des rterkften moet alleen 't gefchil beflechten.

't Be-

Sluiten