Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O E W Y I N G.

Welaan dan, vrinden, die den gloed Van 't heilig dichtvuur voelt in uwen boezem branden!

Kunstbroeders! Haan wy, vol van moed, Door werken van vernuft, het ongeloof in banden,

Dat alles voor zich fiddren doet!

Volgt, volgt der braven fpoor! Geen fchroom moetu wcêrhouên J

Geen laakzucht bare u ergernis! Lsat elk de vruchten van uw yvervuur befchouwen:

Het doel van felix me ra t is Is wctcnfchspncn, deugd, en godsdienst op te bouwen.

AMBROSIUS JUSTUS ZUBLIX

lid van dezelve Mactfchappy.

*s VOÖfc

Sluiten