Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de HERZENEN» enz. i?

Zy, die het verbazend uitwendig gevoel van het verlengde Herzenmerg kennen, de zitplaats des gevoels, of het lichaamlyk levensbeginzel, aan het middenrif zullen of kunnen afftaan.

Het is welwaar, men maakt de tegenwerping, dat 'er kinderen en dieren, zonder hoofd of herzenen geboren, geleefd, gevoeld, en zig bewogen hebben: maaf

men heeft ook, zo veel ik weet, niet altoos onderzogt, of dit gebrek riiet door een ver* groot ruggemerg, of door iets anders, is vergoed geworden. Enkele gebeurtenisfen

vernietigen ook geenzins de gewoone wetten

en orde der natuur. Waarfchynlyk Zyn

'er ook kinderen en dieren, zonder middenrif, geboren, die geleefd, gevoeld en zig

bewogen hebben. De byzondere gedag-

ten van de buffon verdienen intusfchen hier omtrent aller aandagt, fchoon het my toefchynt, dat hy het lichaamlyk gevoel van vermaak, pyn, enz. en de ziellyke aandoening van vreugde, fmert, enz. niet, of niet genoeg, onderfchcid; maar het menschlyke lnet het dierlyke, of het onftollyke met het ftoflyke, al te zeer vermengd.

Mogelyk zal, in de volgende eeuwen, het B ver-

Sluiten