is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de herzenen en zenuwen, en eenige derzelver ziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yo GENEES- en HEELKUNDIGE

vatbaar zyn. Ik heb een groot aantal ouders gezien, met eene Scrofuleufe teering, waar van, het eene kind met Kliergezwellen, een tweede met been-eeters, en een derde en vierde aan hair-, dauwworm, oogontfteking , enz. (ziekten van ■ denzelfden aart,) zukkelden; en eindelyk mede aan de

ziekte hunner ouderen ftierven. In-

tusfchen is het zeer zeker, dat de Klierziekte een vry algemeene ziekte is; maar om hier van overtuigd te worden, behoort men dezelve te kennen; maar hoe zullen jonge Artzen dit leeren, zo 'er in een Collegium Medicam geheel niet, en in een Collegium Chirurgicum flegts oppervlakkig, van gefproken word? Heelmeesters hebben, he¬

laas! maar al te veel gelegenheid, om jonge Artzen te onderrcgten; — ik, althans, zie deze ziekte dagelyks, en, tot myne fmerte, te veel.

i 4- >

Zo ik niet dwaal, meen ik, fat de yoornaamfte oorzaak der Klierziekte, in de ..eerfte ppyocding der kinderen , moet gezogt worden; en dat ook de voorbehoeding en genezing daar van, meer in de leef-