Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den aart der schertsrede. 15

bezigd zijn, zijn dwaas voorneemen onder hét oog brengen; of hem eindelijk, en dit is de derde foort van befchaafde Satire , met den zoetluidenden Nederlandfchen Dichter jacob cats , Emblematiesch , onder het zinnebeeld van eenen Molenaar, die flegts voor een weinig meel dat hij te maaien heeft, een' geheel nieuwen molen nicht, aldus aanfpreeken:

Wel vriend! waarom dit groot beflag? Waarom toch breng je voor den dag, Dit nieuw, dit hart, dit eiken hout? Het fchijnt dat gij een' molen bouwt, Een meul, eilaas! wat gaat u aan , Voorwaar het is te veel. beftaari; Want na dat ik dit fiuk bemerk, Zo gaat gij wonder vreemd te werki Want zie gij hebt zo Ikppen zak, Als of 'er niet.te veel in ftak, En 't graan dat u te maaien Haat, Dat ging wel in een kleine maat; Dus fchoon gij maaktet al tot meel, Een Queren waar u nog te veel; Gij daarom, zoo gij mij gelooft, Bedenk u vriend en rust uw hoofd; Of gaat gij voort, gewis ge dwaait, ' Want als dit koorn is gemaald, (Dat weinig tijds behoeven zal,) Dan naakt u niet dan ongeval; Want, of uw meul zal ftille Haan, Of wel zij moet ter huure gaan;

En

Sluiten