Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende ADVERTISSEMENTEN. 213

fcript des zeiven Land-Rechts dubbeld overgeven van zyne Schrifture, en daar en boven nog gene order tot de betalinge van der zeiver Copie te Hellen, zyne Tegenparthye buiten ftaat te brengen, van die Copie in tyds te konnen gaan ligten of magtig worden , en aldus den zeiven zynen termyn van Contra-handelinge te verkorten.

Op hoedane gevallen de Heeren Reformateurs des Velu-g^, fchen Land-Rechts nooit verdagt hebben konnen wezen, en over welke den Atteftant fub dict.- Lit. F., by het eisfchen van die zyne Atteftatie, ook nimmermeer fpecialyk is gevraagt geworden , veel min daar over zyne verklaringe heeft gedaan.

Welke Atteftant, in eas over zulk een geval fpecial ge-g^ vraagt geworden was, daar op ongetwyffelt wel zoude hebben geantwoord, dat eene Parthye, die verzuimt heeft zyne Schrifturen dubbeld in te dienen, en aldus tegens het prasfcript Land-rechtens heeft gepecceert , der zeiver Copie daarna aan zyne Tegenparthye moet doen ter hand Hellen, voor dato dat deszelfs termin van Contra-handelinge koomt te lopen.

Even gelyk als , volgens het Land-Recht van de IV Bo-^7a_ ytn-Ampten des Nymeegfen Quartiers tit. 10. art. 6. 'ï LandRecht van Tbiel- en Bommeler-weerd cap. 12. art. 8. en 't Stad-Recht van Zalt-Bommel cap. 10. art. 10., de termynen van Contra-handelingen alleerft beginnen te lopen na verloop van die veertien dagen, welke de Secretaryen en Landfchryvers daar by, tot het vervaerdigen van de Copien der ingediende Schrifturen , zyn verleent.

Behalven dat ook nog het Land-Recht alleg. loc. op heto8„. praeluppooft van termynen van drie Maanden, en die Verklaringe fub I. op prasfuppooft van termynen van drie of ten minften van twee Maanden, maar geen van beiden over 't fubject van termynen van maar zes weeken, gelyk in dezen , komen te fpreeken.

Om alle welke redenen wy het dan ook van de grootftep^ D d 3 on^

Sluiten